Καταληκτήρια συζήτηση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου