Φτάνοντας στο σύννεφο – Εφαρμογές Ψηφιακών Μέσων στο πλαίσιο της Φινλανδικής Ορθοδοξίας

Φτάνοντας στο σύννεφο – Εφαρμογές Ψηφιακών Μέσων στο πλαίσιο της Φινλανδικής Ορθοδοξίας