Η μετάβαση απο τα παραδοσιακά στα ψηφιακά μέσα, στην αποστολή της Εκκλησίας

Η μετάβαση απο τα παραδοσιακά στα ψηφιακά μέσα, στην αποστολή της Εκκλησίας