Δρ. Βάϊος Νταφούλης

Δρ. Βάϊος Νταφούλης

Biography

Είναι Επιµελητής Β του Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης (2008-σήµερα) και επιστηµονικός υπεύθυνος της µονάδας ενδονοσοκοµειακής νοσηλείας της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσ. Θεσσαλονίκης (2008- σήµερα). Είναι απόφοιτος της Προτύπου Σχολής Αναβρύτων, της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών (1994), απέκτησε τον τίτλο ειδικότητας στην Παιδοψυχιατρική στη Θεσσαλονίκη, µετά από εκπαίδευση στη Β΄ Ψυχιατρική Κλινική του Α.Π.Θ (2002) και είναι ∆ιδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (2008). ∆ιετέλεσε Επιστηµονικά Υπεύθυνος του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης και της Κινητής Μονάδας του Κέντρου(2006-2007). Είναι ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής εταιρείας Μελέτης ∆ΕΠΥ και συµµετείχε το 2007 στην οργάνωση και λειτουργία του Ειδικού Ιατρείου Μελέτης ∆ΕΠΥ της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσ. Θεσσαλονίκης (µε την επιστηµονική ευθύνη του τότε διευθυντού κ. Κ. Χριστιανόπουλου). Έχει συµµετάσχει σε πολλά συνέδρια και ηµερίδες µε εργασίες ως οµιλητής ή ως πρόεδρος-συντονιστής στρ. τραπεζών, έχει δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και έχει συµµετάσχει ως ερευνητής σε ερευνητικά προγράµµατα του Ινστιτούτου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι έγγαμος και πατέρας 4 παιδιών.